top of page
martinavancurova-4-koucink.jpg

KOUČINK

Potřebujete ve stanoveném čase něco změnit, rozhodnout nebo si osvojit nějakou dovednost? Poskytuji koučink soukromým osobám i zaměstnancům firem, v češtině, francouzštině a angličtině. Sezení se konají na Praze 1, ve firmě klienta nebo online. Jsem členkou ICF.

Kdy je koučink vhodný?

 • Máte stanovený čas na uskutečnění změny

 • Chcete získat nové dovednosti - např. lépe komunikovat, prezentovat, dotahovat věci do konce

 • Chcete zavést nové návyky - např. žít zdravěji, více se hýbat

 • Chcete zvládnout dočasnou situaci nebo období - stěhování, rozvod, změna práce

 • Chcete zvládnout novou životní roli  nebo etapu - rodičovství, děti opouštějí hnízdo, nový projekt

 • Se chcete v něčem strukturovaně zorientovat a ujasnit si priority  - např. jak skloubit roli matky a manažerky, jak něco naplánovat, jak postavit tým, určit záměr

 • Se potřebujete správně rozhodnout - např. zda setrvat ve vztahu, kývnout na pracovní nabídku

 • Chcete podpořit životní spokojenost a radost ze života

 • Chcete rozvinout svůj potenciál a své talenty

 • Chcete zlepšit něco, co nepatří mezi vaše silné stránky

 • Chcete něco zrealizovat - např. nastavit a dotáhnout do konce nějaký projekt, podpořit při psaní dizertace, při nastavení vlastního businessu

Cena koučinku:

 • V případě zájmu nabízím první bezplatnou schůzku online v délce 20 min. Slouží k vzájemnému seznámení, zodpovězení vašich otázek a domluvě o spolupráci.

 • Cena pro soukromé osoby za jedno setkání (kromě prvního): 1800,- CZK/ 50 minut.

 • Cena pro firmy bude stanovena individuálně na základě konkrétní zakázky.

Druhy koučinku

Proč jít na koučink?

Jednoduše proto, že dosáhnete toho, co jste si předsevzali. S asistencí kouče, který zná proces dosahování cílů a jeho nástrahy, je celý proces efektivnější, než kdybyste se do něj pustili sami. Kromě samotného dosažení cíle má koučink další benefity...

 

10 benefitů koučinku

1. Ujasníte si své cíle. Zjistíte, jestli to, co si myslíte, že chcete, opravdu chcete, případně zjistíte, co skutečně chcete.

2. Život podle vašich hodnot. Zjistíte, proč je váš cíl pro vás důležitý, takže si zrevidujete své hodnoty a svůj život nastavíte tak, abyste ho žili v souladu s nimi.

3. Autenticita a využitý potenciál. Žijete-li život v souladu se svými hodnotami, jste autentický, nepředstíráte, nenasazujete masky. Můžete být sám sebou a využít svého potenciálu.

4. Prospěšnost a smysluplnost. S využitím talentů budete svému okolí a světu prospěšnější.

5. Sebepoznání. Díky otázkám kouče si budete pod drobnohledem všímat svého prožívání a porozumíte sám sobě jako dosud ne.

6. Mít se rád. Až tehdy, když se poznáte, můžete sami sebe přijmout. Sebepřijetím posílíte svůj vztah k sobě.

7. Aktivizace vnitřní síly. Dosáhnutí vašeho cíle vás bude motivovat k zvládnutí dalších věcí, které dosud stály na místě.

8. Zodpovědnost za svůj život. Zvládnutím předsevzetí poroste vaše sebedůvěra, vzroste zodpovědnost  za vaše rozhodnutí a za váš život obecně.

9. Komplexní změna. Posunováním vlastních limitů zlepšíte více oblastí svého života.

10. Transformace. Komplexní změna otevře prostor pro transformaci. Otevře se vám nová realita, která dosud zůstávala skrytá.

 

Kdo je kouč a co dělá?

Koučink pochází z anglického slova coach, které znamená kočár. Kočár vás zaveze z bodu A do bodu B a o to se postará kočí. Kouč je takový kočí. Je zodpovědný za to, aby klienta dopravil bezpečně do cíle, který si stanovil. Kočí je pěkná metafora, která v mnohém práci kouče popisuje velmi přesně.

 

Kočí zajišťuje spoustu věcí, které pasažér ani nevnímá. Napojí a nakrmí koně, které táhnou kočár, přichystá pro pasažéra deku, kdyby mu bylo zima. Když je třeba, umí koně pobídnout i přibrzdit, má správně seřízená kola u vozu. Zná město a jeho ulice, nejrychlejší i nejkrásnější cestu, ale pokud pasažér chce jet jinudy, veze ho po zvolené trase.

 

Kouč je takový převozník, který klienta převeze z jedné reality do druhé. Je to profesionál, odborník ve vedení a facilitaci procesu koučování. Podporuje klienta na cestě k jeho cíli, v provedení změny, v implementaci nových dovedností a strategií do praxe.

 

Kouč zvyšuje klientovo povědomí o vlastních schopnostech a zdrojích, podporuje klienta v objevování a rozvoji jeho silných stránek, rozšíření dovedností a překonání překážek, které brání dosažení požadovaných výsledků. Pomáhá klientovi uvědomovat si limitující vzorce svého chování a prozkoumávat možnosti pro změnu.

 

Kouč je klientovým podporovatelem i vyzyvatelem. Mezi koučem a koučovaným je partnerský vztah založený na důvěře, bezpečí a spojenectví. Kouč vytváří klientovi prostor, kde může bezpečně prozkoumávat stávající situaci a získávat nové perspektivy.

Co je koučink a typy koučinku

Koučink je společná práce kouče a klienta, kdy kouč podporuje klienta v dosažení jeho cíle. Tím většinou bývá něco změnit, něčeho dosáhnout, v něčem se zlepšit, něco absolvovat, pro něco se rozhodnout, v něčem se zorientovat, zavést do života něco nového. To vše se děje  za účelem zvýšení klientovy životní spokojenosti, pro jeho wellbeing.

Koučink je umění provést klienta k jeho cíli, citlivě a bezpečně, v souladu s jeho naturelem a přáním. Kouč zohledňuje individualitu klienta, koučink je na míru šitý možnostem, zdrojům, potřebám, energii a osobnosti klienta. Kouč netlačí na sílu a neláme věci přes koleno, ale klient posouvá své hranice postupně, občasným výstupem ze své zóny komfortu.

Koučink není o poskytování odborných rad. Kouč klientovi neříká, co má klient dělat, nepředkládá klientovi předem stanovené pravdy nebo poučky. Kouč však využívá různé techniky, otázky, cvičení či experimenty, které podporují klienta v procesu sebepoznání a dosažení svých cílů.

Koučink je metoda, kterou je možné používat v jakékoliv oblasti lidského působení. Postupem času se však začala používat specifická označení kladoucí důraz na oblast, které se koučink týká: osobní koučink, life koučink, životní koučink, vztahový koučink, mentální koučink, emoční koučink, business koučink, kariérní koučink, profesní koučink, manažerský koučink, výkonnostní koučink, atd.

Tato označení se mnohdy překrývají, protože v jedné zakázce se prolínají různé aspekty klientova života, např. když klient řeší zároveň vztah, způsob myšlení i zvládání emocí

Ostatní služby

Někdy při koučinku vyplyne potřeba podpořit i jinou oblast klientova života, než se kterou do koučinku přišel. V takovém případě je možné koučink doplnit o následující služby:

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page