top of page

Emoční koučink

Nedokážete ovládat své emoce a snadno vybuchnete? Nebo naopak vám přijde, že žádné emoce nemáte? Nevyznáte se ve svých náladách? Jste prý přecitlivělí? V emočním koučinku vám pomůžu posílit emoční inteligenci, schopnost seberegulace a v emocích objevit své spojence.

Co je to emoční koučink?

O emoční koučink  se jedná tehdy, když je předmětem koučování zvládání emočního prožívání. Emoční koučink se zabývá rozeznáváním, porozuměním, přijetím a také  zvládáním vlastních emocí, jako je např. smutek či vztek.

Předmětem emočního koučinku také může být dovednost o svých emocích komunikovat.

Součástí práce je získat dovednost vědomého reagování - nenechat se emocí zahltit, ale schopnost vědomě odpovědět.

Emoční koučink je vhodný i pro ty, kdo si myslí, že žádné emoce nemají. Emoční prožívání může být někdy potlačeno natolik, že si klient dokonce myslí, že emoce nemá. Bývá tomu tak u lidí, u nichž převládá racionalizace a analýza, často velmi inteligentních. 

Potlačované emoce mohou mít i somatické projevy, zde se pak mluví o psychosomatice.

Emoční koučink je pak vhodné doplnit vhodnou metodou, jako je mindfulness, TRE® nebo terapeutický přístup Gabora Maté Soucitné dotazování, které propojují tělo s emočním prožíváním člověka.

Kdy a komu doporučuji emoční koučink?

Emoční koučink je vhodný když:

 • Nezvládáte své emoce

 • Vás emoce zaplavují

 • Trpíte výbuchy vzteku

 • Nejste spokojení s tím, jak se chováte ke svým blízkým/spolupracovníků,

 • Po lidech křičíte

 • Vás příliš často přemáhá smutek

 • Máte pocit, že se v sobě nevyznáte

 • Myslíte, že emoce nemáte

 • Chcete být empatičtí

 • Vás vaše emoční prožívání vyčerpává

Benefity emočního koučinku

 • Podpora emoční inteligence - schopnost využívat emoce jako informace o existující situaci a na základě jejich vyhodnocení efektivně v danou chvíli reagovat

 • Zlepšení porozumění sobě samému

 • Zlepšení porozumění ostatním

 • Zvládání svých emocí

 • Posílení dovednosti vědomého reagování

 • Zlepšení schopnosti komunikovat o emocích

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page