top of page
terapie-martinavancurova.jpg

TERAPIE

 

V terapii se s klienty věnuji obtížím v jejich prožívání jako jsou úzkosti, nízké sebevědomí, emoční výkyvy, nervozita a stres, sklony k závislostnímu chování, problémy ve vztazích. Cílem spolupráce je zlepšení kvality jejich života a osobní rozvoj.

K tomu, aby klient své problémy zvládnul, potřebuje získat vhled, objevit, co za danými problémy stojí a posvítit si na nevědomá přesvědčení, aby je pak mohl opustit. Tento proces vyžaduje dlouhodobější a pravidelnou spolupráci. Při práci s klienty používám terapeutický přístup Gabora Maté - Soucitné dotazování.

Protože se lidské prožívání odráží i v našem nevědomí, které se hlásí o slovo prostřednictvím snů, věnuji se s klienty i jim. Provádím výklad snů daseinsanalytickou metodou.

Při práci také využívám terapeutický potenciál esenciálních olejů.

Cena terapie: 1800 Kč/50 min

Terapie, když je toho na vás moc

Nejčastěji s klienty řeším obtíže týkající se následujících oblastí:

1. Sebepojetí. Problémy s vnímáním vlastní hodnoty jsou častou příčinou obtíží klientů. Trápí je nízké sebevědomí, jsou sami se sebou nespokojeni, sebekritičtí, cítí se nedostateční, obávají se vlastní nedokonalosti a selhání. Zaobírají se tím, co si o nich kdo řekne, jak asi vypadají. To může vést i k izolaci a přetrhání vztahů, protože si klienti myslí, že jsou jediní, kdo takové obtíže má.

2. Úzkost. Strachy a obavy z budoucnosti, co by se mohlo stát, spřádání černých scénářů. Snaha kontrolovat a zabezpečit, aby se tyto scénáře nestaly skutečností. Analýza, hektická činnost mysli, spletité klubko myšlenek, když se hlava snaží přijít věci na kloub a zjistit, kde je chyba. Nespokojenost se sebou sama. Manifestace obtíží na tělesné rovině. Tak se projevují úzkosti.

3. Stres a vyhoření. Klienti přicházejí s tím, že by chtěli balanc, ale nestíhají, je toho na ně moc a jsou nervózní a vystresovaní. Snaží se dělat věci správně, efektivně, plnit jeden úkol za druhým, jenže ony přibývají exponenciální rychlostí. Nemusí jít jen o práci, ale klidně i o zvládání rodinné logistiky nebo výchovy dětí. Často to pak odnáší okolí, protože si svou frustraci vybíjí na nich.

4. Rodinné a vztahové problémy. Někdy je pes zakopaný ve vztazích, ať už v páru, rodině, nebo širším okolí. Klienti mají pocit, že jim někdo ubližuje, že nejsou pochopeni, že už jsou na danou osobu alergičtí, že to s ní takhle dál nejde. Když to ve vztazích skřípe, nejde se dorozumět, komunikace vázne, přicházejí často i pocity ublížení, zneužití, únavy, bezmoci, nedůvěry, zrady.

5. Sklony k závislostnímu chování. Klienty někdy znepokojuje množství a pravidelnost s jakou konzumují návykové látky, když se bez nich nedokážou vypnout nebo nastartovat. Jindy se závislost projevuje  v chování, když klienti přikládají extrémní váhu a důležitost některým činnostem, zejména pokud má negativní dopady na jejich běžný život, ať už jsou to nákupy, práce, sex anebo duchovno.

 

Odkazy na terapeutické metody a jejich využití

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page