top of page
terapie-martinavancurova.jpg

TERAPIE

 

V terapii se s klienty věnuji obtížím v jejich prožívání jako jsou úzkosti, nízké sebevědomí, emoční výkyvy, nervozita a stres, sklony k závislostnímu chování, problémy ve vztazích. Cílem spolupráce je zlepšení kvality jejich života a osobní rozvoj.

K tomu, aby klient své problémy zvládnul, potřebuje získat vhled, objevit, co za danými problémy stojí a posvítit si na nevědomá přesvědčení, aby je pak mohl opustit. Tento proces vyžaduje dlouhodobější a pravidelnou spolupráci. Při práci s klienty používám terapeutický přístup Gabora Maté - Soucitné dotazování.

Protože se lidské prožívání odráží i v našem nevědomí, které se hlásí o slovo prostřednictvím snů, věnuji se s klienty i jim. Provádím výklad snů daseinsanalytickou metodou.

Při práci také využívám terapeutický potenciál esenciálních olejů.

Cena terapie: 1800 Kč/50 min

Terapie, když je toho na vás moc

Nejčastěji s klienty řeším obtíže týkající se následujících oblastí:

1. Sebepojetí. Problémy s vnímáním vlastní hodnoty jsou častou příčinou obtíží klientů. Trápí je nízké sebevědomí, jsou sami se sebou nespokojeni, sebekritičtí, cítí se nedostateční, obávají se vlastní nedokonalosti a selhání. Zaobírají se tím, co si o nich kdo řekne, jak asi vypadají. To může vést i k izolaci a přetrhání vztahů, protože si klienti myslí, že jsou jediní, kdo takové obtíže má.

2. Úzkost. Strachy a obavy z budoucnosti, co by se mohlo stát, spřádání černých scénářů. Snaha kontrolovat a zabezpečit, aby se tyto scénáře nestaly skutečností. Analýza, hektická činnost mysli, spletité klubko myšlenek, když se hlava snaží přijít věci na kloub a zjistit, kde je chyba. Nespokojenost se sebou sama. Manifestace obtíží na tělesné rovině. Tak se projevují úzkosti.

3. Stres a vyhoření. Klienti přicházejí s tím, že by chtěli balanc, ale nestíhají, je toho na ně moc a jsou nervózní a vystresovaní. Snaží se dělat věci správně, efektivně, plnit jeden úkol za druhým, jenže ony přibývají exponenciální rychlostí. Nemusí jít jen o práci, ale klidně i o zvládání rodinné logistiky nebo výchovy dětí. Často to pak odnáší okolí, protože si svou frustraci vybíjí na nich.

4. Rodinné a vztahové problémy. Někdy je pes zakopaný ve vztazích, ať už v páru, rodině, nebo širším okolí. Klienti mají pocit, že jim někdo ubližuje, že nejsou pochopeni, že už jsou na danou osobu alergičtí, že to s ní takhle dál nejde. Když to ve vztazích skřípe, nejde se dorozumět, komunikace vázne, přicházejí často i pocity ublížení, zneužití, únavy, bezmoci, nedůvěry, zrady.

5. Sklony k závislostnímu chování. Klienty někdy znepokojuje množství a pravidelnost s jakou konzumují návykové látky, když se bez nich nedokážou vypnout nebo nastartovat. Jindy se závislost projevuje  v chování, když klienti přikládají extrémní váhu a důležitost některým činnostem, zejména pokud má negativní dopady na jejich běžný život, ať už jsou to nákupy, práce, sex anebo duchovno.

Terapie Praha

Terapie poskytuji klientům osobně v Praze (Praha1). Schůzky mezi terapeutem a klientem probíhají obvykle jednou týdně, alespoň zpočátku, v urgentních případech je možné se domluvit i na častější frekvenci. Podle potřeby a vývoje terapie se terapeut s klientem mohou později scházet i v intervalech jednou za dva až tři týdny.

V případě potřeby klientům nabízím i terapie online a to jak těm z Prahy, tak i jiných měst. Možnost online terapie je výhodná pro ty, kdo jsou často na cestách, mezi mými klienty jsou i lidé, kteří žijí trvale v zahraničí. Osobní kontakt je však důležitý, a proto je vhodné online terapii čas od času oživit osobní schůzkou. 

V rámci terapie věnuji s klienty pozornost emočním projevům, které pro ně mohou být často vyčerpávající a ovlivňovat stabilitu jejich psychiky. Emoční nestabilita může vést k obtížím ve vztazích, práci a ovlivňovat různé aspekty našeho života. Terapeutické sezení zaměřené na emoční regulaci pomáhá klientům rozvíjet dovednosti potřebné pro lepší zvládání jejich emocí a přispívá ke stabilnějšímu a spokojenějšímu životu.

Dalším tématem kterému se v terapii věnuji, je podpora klientů ve zvyšování jejich odolnosti vůči stresu. Pomáhám jim osvojovat si strategie pro zvládání náročných situací. Efektivní zvládání životních výzev má pak pozitivní vliv na jejich sebeúctu a pocit osobní síly.

Terapeutické přístupy a techniky, jako je Soucitné dotazování, TRE® či mindfulness, pracují s člověkem celistvě, berou v potaz provázanost jeho prožívání na úrovni mysli, emocí, těla i chování, zohledňují jejich souvislost se zkušenostmi z minulosti (jak Soucitné dotazování, tak TRE® jsou přístupy orientované na trauma). Napomáhají tak klientovi znovuobnovit spojení s jeho podstatou, které bylo v průběhu života přerušeno. Tento proces umožňuje klientům se zase lépe cítit ve své kůži a pomáhá jim v utváření silnějšího a vyrovnanějšího já, schopného čelit výzvám moderního života s větší jistotou a klidem.

 

Odkazy na terapeutické metody a jejich využití

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page