top of page

JAK ZVLÁDAT ÚZKOSTI

Úzkost je psychosomatický fenomén, mix pocitu ohrožení, napětí, strachu, doprovázený neklidnou myslí, černými myšlenkami, myšlenkovými spirálami a na fyzické úrovni manifestován tělesnými projevy jako je bušení srdce, zvýšený tlak, nespavost.

Úzkost je spojena se snahou mít věci pod kontrolou, pocitem že musím dostát a nezvládnu to, že je se mnou něco špatně, impostor syndromem, pocitem strachu.

 

Fyzické příznaky úzkosti:

 • Zvýšený srdeční tep. Úzkost často vyvolává pocit rychlého nebo silného tepu srdce.

 • Dýchací potíže. Může se objevit pocit dušnosti nebo potíže s dýcháním.

 • Nespavost. Lidé trpící úzkostí mohou mít potíže s usínáním nebo procházet obdobími nespavosti.

 • Nadměrné pocení. Úzkost může vést k nadměrnému pocení, i když není horko nebo osoba není fyzicky aktivní.

 • Třes nebo nervozita. Třes rukou nebo jiných částí těla může být také příznakem úzkosti.

 • Bolesti hlavy, žaludku, svalů nebo kloubů. Tyto bolesti mohou být spojeny s chronickým stresem nebo úzkostí.

 

Psychické příznaky úzkosti:

 • Nespokojenost se sebou sama. Lidé s úzkostí mívají pocit nedostatečnosti, nepatřičnosti.

 • Neustálé obavy a starosti. Lidé s úzkostí často trpí nepřetržitými obavami o různé aspekty svého života, jako je zdraví, práce, vztahy atd.

 • Strach nebo pocit paniky. Může se objevit intenzivní pocit strachu nebo paniky, někdy bez zjevného důvodu.

 • Problémy s koncentrací. Úzkost může ztížit soustředění nebo rozhodování.

 • Pocit nepřítomnosti nebo odtrženosti od reality. Někteří lidé s úzkostí mohou mít pocit, že jsou "odtrženi" od reality, nebo že věci kolem nich se nezdají být skutečné.

 

Úzkost je běžnou reakcí těla na stres. V některých případech však úzkost přerůstá v chronický problém, který může negativně ovlivňovat každodenní život člověka.

 

S úzkostí je možné se vypořádat tak, že pochopíme souvislost mezi emocemi a přesvědčeními a zároveň budeme trénovat schopnost dostat se do stavu bezpečí a klidu, sytit své tělo zážitky, že svět je dobré místo, trénovat pobývání v pocitu bezpečí.

 

Obvyklé techniky na zvládaní úzkosti

 • Všímat si úzkosti: Naše tělo signalizuje úzkost fyzickými projevy. Věnujte jim pozornost, bez hodnocení a posuzování.

 • Přijímat své pocity: Když se úzkost dostaví, všimněte si emocí, které prožíváte. Dejte jim prostor, bez hodnocení a posuzování je přijměte.

 • Pochopit příčiny úzkosti: Zkoumejte přesvědčení a scénáře, které stojí za vznikem úzkosti. Pohlížejte na ně jako na přesvědčení, nikoliv jako na pravdu.

 • Pěstovat soucit: Úzkost bývá spojena s představou nedostatečné vlastní hodnoty. Soucit napomáhá změnit kritický postoj k sobě samému.

 • Zažívat bezpečí, uvolnění, spokojenost: Věnujte se činnostem, které vás dostanou k pocitu, že je vše v pořádku a že svět je bezpečné místo k životu. Relaxační techniky, jako je meditace, hluboké dýchání nebo jóga, mohou pomoci uklidnit mysl a tělo. Věnujte se koníčkům, pohybu, kvalitně jezte a spěte.

 • Uvědomovat si své úspěchy: Když něco zdárně dokončíte, když se vám něco povede, když ze sebe máte radost, pochvalte se a uvědomte si to, co považujete za úspěch. Nemusí to být výkon, něco co vás a sobě potěší. Přirozeně posilujte svou sebehodnotu.

 • Pracovat s vědomím neustálé změny: I když se daří, i když se nedaří, mějte na paměti, že náš život je neustálá změna a nic není trvalé. Pomíjivost se týká i prožívání a trvání úzkosti.

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page