top of page
04_edited.jpg

FIREMNÍ A MANAŽERSKÝ KOUČINK

Poskytuji firemní a manažerský koučink v češtině, francouzštině a angličtině. Znám prostředí firem, jejich rychlost, zacílenost a zároveň potřeby lidské duše i ega a dokážu je skloubit. Sezení se konají na Praze 1, ve firmě klienta nebo online. Jsem členkou ICF.

Firemní koučink je specifická disciplína. K jejímu zvládnutí je třeba, aby došlo k synergii záměrů firmy a zaměstnance. Mám dvanáctiletou zkušenost v mezinárodních firmách coby manažerka (customer care, customer experience, people management, training and development) a prostředí firem znám zevnitř. Zároveň mám jakožto kouč a terapeut zkušenost z druhé strany. Pracuji s klienty orientovanými na výkon, úspěch, VIP osobnostmi, manažery a znám nástrahy jejich životního stylu (závislosti, vyhoření, narušení rodinných vztahů, udržení work-life balanc).

Ovládám techniky zvládání stresu, práce s myslí a limitujícími přesvědčeními, tělesného uvolňování stresu a traumatu, jimiž je možné firemní koučink doplnit a posílit jeho účinnost. Jedná se o mindfulnes, TRE®, terapeutický přístup Gabora Maté Soucitné dotazování. Jsem  spoluautorkou knihy Mindfulness pro každého.

 

Jak využít koučink ve firmě?

Firemní koučink dokáže podpořit zájmy společnosti tím, že posílí kompetence zaměstnance potřebné k úspěšnému plnění jeho pozice. Pokud tedy firma a i samotný zaměstnanec chtějí podpořit jeho výkon, je business koučink vhodným řešením. Pro blaho zaměstnance i firmy je však dobré zakázku postavit nejen na potřebách firmy, ale i osobních cílech koučovaného.

Koučink ve firmě je také možné kompletně pojmout jako benefit na podporu duševního zdraví a rozvoje zaměstnance a nechat na něm, aby si své cíle zvolil sám. Splnění osobních cílů pak napomáhá životní spokojenosti zaměstnance, přispívá k rovnováze osobního a pracovního života, působí preventivně proti syndromu vyhoření a v konečném důsledku tak přispívá k efektivitě samotné firmy.

Firemní koučink je koučink, který si objedná firma pro své zaměstnance. Někdy se mu říká také executive, manažerský, business nebo kariérní, podle toho, na rozvoj jakých kompetencí je v koučinku kladen důraz.

Co je business koučink?

O business koučink se jedná, když chce firma podpořit  schopnost svého zaměstnance dosahovat business/obchodních cílů firmy.

Co je manažerský koučink?

V manažerském koučinku se jedná o posílení manažerských dovednosti, jako je people management, time management, zvládání konfliktů, plnění týmových cílů, leadership a podobně.

Co je executive koučink?

Executive koučink se týká stanovování, budování a naplňování strategii firmy.   

Kariérní koučink

S prací a částečně i firemním prostředím souvisí i kariérní koučink, který se zabývá klientovým profesním směřováním. Kariérní koučink se nemusí týkat jen záměru klienta postoupit na vyšší pozici v pracovní hierarchii. Může klienta nasměrovat k získání práce, která bude více souladu s jeho talenty.

Kariérní koučink je vhodný v různých obdobích klientovy profesní dráhy.  Na jejím začátku pomáhá správně určit záměr, v průběhu zrekapitulovat její průběh a vyladit její nasměrování, na jejím konci pak zkonkretizovat způsob ukončení, její zhodnocení a nasměrování energie do dalších projektů.

Kdy je vhodný kariérní koučink?

  • při změně pracovní pozice nebo zaměstnavatele

  •  v období odchodu ze zaměstnání, odchodu na mateřskou dovolenou či návratu do práce po jejím ukončení

  • ke zjišťování silných stránek klienta a jeho talentů

  • při rekapitulaci životních hodnot a jejich prioritizaci

  • pro nastolení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem

  • při syndromu vyhoření nebo jako jeho prevence

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page