top of page
blog_velky_stres.jpg

JAK ZVLÁDAT STRES

Své klienty učím předcházet stresu, zvládat ho a tělesně uvolnit. Napomáhám jim posílit psychickou odolnost a schopnost seberegulace.

Využívám k tomu techniky čerpající z vnitřních zdrojů, jako je TRE®, mindfulness, terapeutický přístup Gabora Maté Soucitné dotazování, koučink a aromaterapeutický potenciál esenciálních olejů. Podle toho, s čím konkrétně se klienti potýkají, zvolíme techniku nebo jejich kombinaci tak,  aby dosáhli potřebného.

Stresem trpí téměř každý, od maminek na mateřské, přes zaměstnance bezpečnostních složek, po vrcholové manažery či seniory. To, jak si dokážeme se stresem poradit, má zásadní dopad na kvalitu našeho života a zdraví. Je proto přínosné osvojit si dovednost zvládání stresu a také se naučit způsob, jak stres a napětí uvolnit tělesně.

5 věcí, které byste měli vědět o stresu

 

1. Když se řekne stres, představíme si nějakou situaci, která je jeho nositelem. Stres přikládáme okolnostem. Stres je však stav, jehož iniciátorem jsme my sami.

2. Stres vzniká reakcí našeho těla na něco, co vnímáme jako ohrožující. Jedná se o prastarou reakci, která nás chránila před nebezpečím a umožňovala nám přežít. Zatímco dříve jsme byli v ohrožení zvířaty nebo nepřátelskými tlupami, dnes vnímáme jako ohrožující něčí komentář, chování nebo nedostatek času.

3. Když mozek vyhodnotí situaci jako ohrožující, v našem těle se spustí kaskáda procesů, které nás mají připravit na střetnutí s tím, co nás ohrožuje. Dříve to byla reálná hrozba, která vyžadovala fyzickou akci, a procesy  v našem těle se měly postarat o to, abychom přežili. Přestože dnes v reálném ohrožení života většinou nejsme, tělo nadále spouští stejné procesy, které nás mají připravit na přežití.

4. Když stres pomine, tělo poplach ukončí a vše se zase vrátí do rovnováhy. Když se ale někdo cítí ohrožen častěji a jeho tělo tyto procesy spouští opakovaně, tělo pak nemá možnost uvolnit napětí a rovnováhu znovu nastolitStres se tak stává chronickým a v našem těle se projevují symptomy jako je nespavost, zvýšený krevní tlak, bolení břicha, zatuhnutí svalůtřes nebo může dojít k vyčerpání či vyhoření. Psychický stres není jen "v hlavě", ale má reálné, hmatatelné dopady na naše tělo a celkové zdraví. Existují metody, jak napětí z těla uvolnit, jako například metoda TRE®.

5. Každý jsme jiní. Někdo se dokáže vynervovat  z kdečeho, jiný je kliďas za všech okolností. Hodně to záleží na tom, nakolik sám sebe vnímá v ohrožení a to zase s tím, jaké má pojetí sebe sama (sebejistota) a světa (je to bezpečné nebo ohrožující místo?).

To, jak se stresujeme, proto souvisí s přesvědčeními a s významy, které přikládáme našim emocím, jak pracujeme se svou myslí, ale také se životními zkušenostmi. Zvládání stresu je tedy seberegulační dovednost a dobrá zpráva je, že se dá trénovat, třeba prostřednictvím mindfulness. To jak se naše životní zkušenosti odrážejí v tom, jak se stresujeme, je zas vhodné probrat v terapii.

 

Jak na stres?

1. Uvědomit si, co vnímám jako ohrožující. Stres nám způsobuje, že něco - osobu, situaci, emoci - vnímáme jako ohrožující. Většinou si toho vůbec nejsme vědomi. Pokud chceme stres zvládnout, musíme vědět, co je to a taky proč. K tomu nám mohou dopomoci svépomocné techniky, jako je např. mindfulness. Skvělá metoda, jak to zjistit je terapeutický přístup Gabora Maté Soucitné dotazování. 

2. Naučit se se stresory pracovat. Poté, co jsme zjistili, co nás ohrožuje, je dobré mít plán, jak na ně, až se znovu objeví. Mindfulness může být opět nápomocná. Jak? Napovím, že boj a ignorování stresorů nepomáhá, lepší je přijetí.

3. Uvolnit stres z těla. Stres, trauma a napětí je uloženo v těle a je třeba ho vybít, uvolnit, aby mozek dostal signál, že nebezpečí pominulo. Fyzická aktivita je blahodárná, ale věděli jste že v těle máme přirozený mechanismus, který nám pomáhá napětí vytřást? Jedná se o neurogenní tremor a technika TRE® je skvělým nástrojem, který ho umí aktivovat.

4. Pěstovat stav bytí, kdy je vše v pořádku. Věnovat se blahodárným aktivitám, kdy cítíme pocit  bezpečí, sounáležitosti, nasycení, uvolnění. Takové pocity navozuje kvalitní spánek, strava, vztahy, sex, relax, použití esenciálních olejů anebo techniky jako je meditace a TRE®.

5. Určení priorit. Stojí za to zavést do života řád, strukturu, srovnat si, co má jaký význam, čemu věnovat pozornost a co opustit. S tím může skvěle pomoct koučink.

Jestli se chcete o jednotlivých technikách dozvědět víc, projděte si hlavní menu. 

Jestli už víte, že techniky na zvládání stresu si chcete osvojit, kontaktujte mě:

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page