top of page

Mindullness

Poskytuji individuální kurzy základů mindfulness v Praze a online. Obsah kurzu je postaven na míru potřebám klienta s ohledem na jeho obtíže a benefity, kterých si přeje dosáhnout.

Klienti si osvojí základy mindfulness, tak aby ji mohli po absolvování kurzu využívat jako techniku duševní hygieny, zvládání stresu a podpory životní spokojenosti. Zároveň získají nástroj na konkrétní obtíže, s nimiž se potýkají ve svých životech právě oni.

Jsem spoluautorkou knihy Mindfulness pro každého.

Cena individuálního kurzu Mindfulness

 • 15 000 Kč

 • cena obsahuje 8 setkání (2x 100 min, 6x 50 min) v průběhu osmi týdnů

 

Kontaktní formulář zde

Volejte na: +420 775 052 007

Pro koho jsou individuální kurzy mindfulness vhodné?

Pro ty, kteří se chtějí naučit techniku duševní hygieny, kterou budou moci  po absolvování kurzu samostatně používat. Pro ty, kteří chtějí zapracovat na vlastních obtížích a kladou si následující otázky:

 • Jak zvládat stres?

 • Jak nebýt nervózní?

 • Jak zvládat úzkosti?

 • Jak zvládat emoce?

 • Co dělat, když necítím emoce?

 • Jak se nevztekat?

 • Jak nekřičet na děti? Jak být dobrý rodič?

 • Jak se lépe soustředit?

 • Jak zklidnit mysl?

 • Jak relaxovat?

 • Jak meditovat?

 • Jak se mít rád?

Benefity mindfulness

Kurzy mindfulness jsou oblíbené z následujících důvodů:

 1. Snížení stresu a zvýšení odolnosti: Bylo prokázáno, že mindfulness je účinná v redukci stresu, obav a nervozity. Pravidelná praxe vám pomůže lépe zvládat stresové situace a emoční výzvy.

 2. Jasnější a klidnější mysl: Mindfulness pomůže zlepšit koncentraci a projasnit mysl tím, že vás učí, jak se nenechat vyrušovat vnějšími podněty a být v přítomném okamžiku.

 3. Podpora duševního zdraví: Ze studií vyplývá, že mindfulness může být účinná při zlepšení a prevenci některých psychických problémů, jako jsou například úzkosti.

 4. Zlepšení vztahů: Praxe mindfulness vede k lepšímu sebeuvědomění a sebepoznání, což mívá pozitivní dopad na mezilidské vztahy a vztah k sobě samému.

 5. Radost ze života: Zaměřením na přítomnost mindfulness učí vděčnosti, ocenění maličkostí a obyčejných věcí. Mindfulness zvýší vaši celkovou životní spokojenost.

 6. Univerzální a přístupná: Mindfulness je univerzální nástroj, který může být praktikován kýmkoli, bez ohledu na náboženské vyznání nebo životní styl. Je to technika, která vyžaduje minimální vybavení a může být praktikována téměř kdekoli a kdykoli.
   

Co je to mindfulness?

Sepsala jsem v 10ti bodech to, co  považuji o mindfulness za nejdůležitější:

1. Mindfulness je jak technika, tak samotná dovednost, kterou touto technikou pěstujeme. Anglický pojem mindfulness je zavedený zejména pro označení techniky. Dovednost, kterou touto metodou budujeme, pak označujeme česky jako všímavost, bdělost nebo plnou pozornost.

2. Dovednost všímavosti máme v různé míře všichni a většinou ji používáme směrem vně - všímáme si toho, co nás obklopuje.  V osobním rozvoji je mindfulness cenná zejména proto, že nás naučí všímat si našeho prožívání, toho, jak fungujeme uvnitř. Mindfulness napomáhá sebepoznání.

3. Technika mindfulness se procvičuje formálními cvičeními - meditacemi a neformálními - záměrným zapojením všímavosti v běžném životě.

4. Mindfulness pracuje s propojeností našich emocí, myšlenek, přesvědčení, tělesného vnímání. Ty vytvářejí koktejl, který pohání naše jednání a nevědomé reakce. Právě ony bývají většinou zdrojem našich obtíží. Mindfulness nás učí, jak nevědomé automatické reakce nahradit vědomým záměrným chováním nebo odpovědí.

5. Když se pustíme do praxe mindfulness, dost možná se dostaví překvapení. Díky všímavosti totiž odhalíme vzorce našeho fungování, o kterých jsme neměli ponětí. Tyto mechanismy se většinou projevují v oblastech, které nám v životě přinášejí nejvíce problémů, tam, kde se točíme v bludném kruhu, kde se nám nedaří. S běžnou pozorností a bez záměru sebepoznání nemáme šanci zjistit, že vůbec existují. Mindfulness nám pomůže sundat klapky z očí.

6. Když objevíme, co se v nás opravdu odehrává, pochopíme, že se nám naše problémy nedějí jen tak, ale že ve velké míře jsme naopak jejich iniciátory. Pak je můžeme začít měnit. Mindfulness nám pomáhá měnit svůj život k lepšímu.

7. Mindfulness nám zkvalitní život na mnoha úrovních. Nejen že změní náš vztah k sobě a vůbec naše sebepojetí, ale je také prospěšná v každodenním životě - zvyšuje odolnost vůči stresu, schopnost seberegulace, zklidnění, využívání vnitřních zdrojů.

8. Mindfulness dokáže zpomalit rychlost každodennosti moderního světa.

9. Mindfulness vychází z východních náboženských tradic a meditací a čerpá z jejich moudrosti, aby pomohla zkvalitnit život i západnímu člověku. Ačkoliv mindfulness není náboženskou praktikou, má buddhistické kořeny a může ovlivnit i naše duchovní prožívání. Může modernímu člověku zprostředkovat spiritualitu, která není svázaná dogmaty, ale umožňuje hlubší a celistvější prožívání naší reality.

10. Mindfulness učí nastolovat rovnováhu aktivního a pasivního principu - měnit a přijímat.

 

S čím mindfulness pomůže?

O tom, jak je možné využít mindfulness při zvládání nejrůznějších  obtíží, jsem napsala následující články:

 • Jak zvládat stres?

 • Jak zvládat emoce?

 • Jak meditace pomáhá snižovat stres?

 • Jaké jsou projevy ADHD u dospělých a jak je zmírnit? 

Mgr. Martina Vančurová, MBA
Kontaktní formulář zde
Volejte na: +420 775 052 007
Pište na: martinavancurovacz@gmail.com

Mindfulness pro každého
bottom of page